Haleb® Rahat Lokum (gel candy)

Haleb® Rahat Lokum (gel candy)

Regular price
$5.00
Sale price
$5.00

Gel candy in assorted flavors from Armenia.